Göm meny

Administrativa system vid LiU och andra system

KategoriNamnFunktion
ÄrendenJANUSDiariesystem
StudenterStudentrelaterade systemStudieadministrativa system
F d studenterALUMNIMötesplats för alla som läst vid Linköpings universitet
LokalerLOKAL Lokalbokning
SchemanSCHEMA Schemaläggningar
HyresdebiteringHYLO (HYRDEB) Hyresdebitering
TentaanmälanTAL Tentamensanmälan
PersonalPersonalrelaterade system Personalsystem
QlikViewQlikView Analysverktyg
EkonomiAGRESSO Ekonomisystem
InternationaliseringISIS Handläggningssystem/databas för internationella utbytesprogram, internationella avtal mm
AdressAdresser Adressregister
BasinformationFilfak Grundutbildning Matris
Översikter
Tekniska beskrivningar .

[an error occurred while processing this directive]


Sidansvarig: Cajsa Andersson
Senast uppdaterad: 2010-10-12